Project Prostaat-MRI – het gebruik van MRI bij bestraling van prostaatkanker.

Bij bestraling van de prostaat wordt een hoge stralingsdosis aan de prostaat gegeven, terwijl gevoelige gezonde organen die in de buurt van de prostaat liggen (bijvoorbeeld blaas, darmen) daarbij gespaard worden. Traditioneel wordt met behulp van een CT scan aangegeven waar de stralingsdosis gegeven moet worden (het ‘doelvolume’). Al langer kan hiervoor ook een MRI scan worden gebruikt. Meer recent zijn er ook MRI-scanners beschikbaar gekomen waarmee verschillende weefsels binnen de prostaat kunnen worden onderscheiden.

In dit project wordt uitgewerkt hoe deze techniek kan worden gebruikt om preciezer aan te geven waar het te bestralen gebied ligt, en of daardoor meer dan voorheen de omliggende organen gespaard kunnen worden. Daarnaast wordt onderzocht hoe de behandelresultaten van patiënten met een prostaatkanker in de afgelopen jaren zijn geweest, en in hoeverre nieuwe technieken aan verdere verbetering van de behandeling hebben bijgedragen.

Waarom van belang?

Tot nog toe wordt alleen in een beperkt aantal academische ziekenhuizen deze behandeling geboden. Dit project is van belang voor onze regio omdat naar verwachting al 5 maanden na de start van dit project de eerste patiënten in Brabant daadwerkelijk op deze nieuwe manier kunnen worden behandeld.

Daarnaast worden de behandelingsresultaten van patiënten die in het verleden in Instituut Verbeeten zijn behandeld, in meer detail dan gebruikelijk geanalyseerd. Aan de hand van deze resultaten wordt onderzocht hoe met deze kennis onze behandelingen verder verbeterd kunnen worden.

Beide onderdelen van het project komen dus direct ten goede aan patiënten in Brabant. Om een idee te geven: binnen Instituut Verbeeten worden ca. 300 patiënten per jaar i.v.m. een prostaatcarcinoom behandeld.

Wat zijn de kosten?

De kosten voor het project ‘het gebruik van MRI bij bestraling van prostaatkanker’ bedraagt in totaal € 375.000,- gefaseerd over een periode van 3 jaar.

Uw steun is van wezenlijk belang om het project te kunnen voltooien en zo een concrete bijdrage te leveren aan de kankerbestrijding in onze regio.

“Het prostaatproject: Gedetailleerde MRI-beelden van de prostaat”

Voor de bestraling van patiënten met een prostaattumor is het van belang om de structuur van de prostaat zo goed mogelijk in beeld te brengen. Recentelijk is daarom bij Instituut Verbeeten begonnen met het MRI-prostaatproject, waarbij een aanvullend MRI-beeld van de prostaat worden gemaakt. Dit MRI-beeld is een soort hittekaart (rechter figuur) van de prostaat, waarin de gele en rode “hotspots” de locatie van de tumor laten zien. Vergeleken met een reguliere MRI-opname (linker figuur), is er op dit plaatje veel meer detail van het weefsel binnen de prostaat zichtbaar, wat uiteindelijk zal resulteren in een betere bepaling van het weefsel dat bestraald moet worden. De roze omlijning in de figuren markeert de rand van de prostaat.